HEM     |     VÅRA TJÄNSTER     |     REFERENSER     |     JOBBA HOS OSS     |     KONTAKT
 
REFERENSER
Våra kunder är både stora internationella hamnar med omfattande logistik och kravspecifikationer, till mindre hamnar. Alla dessa har angelägna problem som behöver verklighetsnära lösningar. Kundkretsen består av kommunala hamnbolag, statliga verk, entreprenörer inom anläggningssektorn samt större konsultföretag som behöver komplettera med vår kompetens.
GÖTEBORGS HAMN
Vi har genomfört ett stort antal uppdrag åt GHAB, främst i Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Arendal, men även i Torshamnen, Ryahamnen, Frihamnen och vid kajerna på södra älvstranden. Uppdragens storlek varierar från små utredningar till större projekteringar. Vi har bland annat utrett och projekterat åtgärder på fendrar, pollare och dykdalber vid ett flertal kajer, utrett åtgärder på spont- och pålkajer, projekterat renovering av skadade dykdalber samt åtgärder som föranleds av nya kranar. En större projektering är renovering av Södra Kajen i Skandiahamnen.
STOCKHOLMS HAMNAR
Åt Stockholms Hamnar AB har vi genomfört ett antal projekterings- och utredningsuppdrag. I Frihamnen Kaj 3 projekterades en ny spontkaj för Kryssningsfartyg. Vid Stadsgårdskajen har vi projekterat om kajens förtöjningsanordningar för att passa Viking Lines nya finlandsfärjor. Vid Hammarbykanalen blev det ett nytt ledverk. I Kapellskär har vi upprättat förfrågningsunderlag för muddring inför utbyggnad av färjeterminalen.
HALMSTAD HAMN
I Halmstad Hamn har vi deltagit i diverse utredningar och projekteringar inför muddring av farleden. Fördjupning av den befintliga leden har utretts. Port Engineering har deltagit som tekniska experter och utfört teknisk beskrivning till Miljödomstolen. Vi har även upprättat förfrågningsunderlag till underhållsmuddring av farled och hamn som kommer genomföras i höst. Vi har vidare utrett åt Halmstad Hamn alternativ utformning av Oceanhamnen och har varit rådgivare avseende underhållsåtgärder för de befintliga kajerna.
APM TERMINALS GOTHENBURG
Åt GHAB och APM Terminals har vi genomfört ett antal mark- och beläggningsprojekt. Vi har projekterat och gjort förfrågningsunderlag för ombyggnation av ett antal parker i Skandiahamnen. Vi har projekterat ytor i Älvsborgshamnen för Netts. Vi har projekterat för markkompletteringar såsom nya staket, ombyggnader vid Tankgatan och väg till Ryahamnen.
Just nu har projekterar vi ombyggnad av spårharpa i Skandiahamnen genom utbyggnad av järnvägsspåren och kranbalkar för nya bockkranar. Vi har bistått APM med förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtalsentreprenör för mark- och beläggningsarbeten.
FALKENBERGS HAMN
Vi har bistått Falkenbergs kommun vid genomförandet av underhållsmuddringar och vid ombyggnader av kajer. Förfrågningarna på underhållsmuddringar 2009 och 2013 är gjorda av oss. Vi har varit byggledare vid muddringen 2010. Vi har även gjort diverse mindre utredningar avseende vågbrytare och pirer samt sjömätning i Glommens Hamn.
UDDEVALLA HAMN
Under åren 20092010 genomförde vi en teknisk statusbesiktning på samtliga kajer i Uddevalla hamn. Utredningen omfattade även korrosionsutredning på spont och armering.
 
Port Engineering Göteborg AB     |     Kaserntorget 1     |     411 18 Göteborg     |     Sweden     |     tel: +46 (0)31 - 711 17 78     |     info@portengineering.se