HEM     |     VÅRA TJÄNSTER     |     REFERENSER     |     JOBBA HOS OSS     |     KONTAKT
 
VÅRA TJÄNSTER
Port Engineerings fokus är svenska kommersiella hamnar för att kunna våra egna farvatten. Vi åtar oss alla fasta installationer under knähöjd. Från förstudie till färdig hamnanläggning där vi är med i ett projekts alla skeden, inklusive upprättande av kompletta förfrågningsunderlag. Vi kan vara ditt bollplank och åtar oss gärna rollen som granskare.
KAJER
Våra kajkonstruktioner är robusta och effektiva. Vi söker alltid efter det bästa och mest effektiva tillvägagångssättet för varje projekt. En noggrann initial undersökning ger ett optimalt slutresultat. Då blir det rätt lösning för aktuellt behov.
MUDDRING
Vi har lång erfarenhet av alla typer av muddringsprojekt för både hamnar och farleder i hela Sverige. Med ett gediget kontaktnät av exempelvis jurister, miljökonsulter och simuleringsinstitut, kan vi ta hand om hela processen från teknisk beskrivning till faktiskt genomförande.
TERMINALYTOR
Vi projekterar gamla och nya ytor med allt som behövs för en effektiv hantering i hamnen i dagligt bruk. Underhållsplanering samt att identifiera och åtgärda reparationsbehov är en viktig bit också där du har stor nytta av oss.
 
Port Engineering Göteborg AB     |     Kaserntorget 1     |     411 18 Göteborg     |     Sweden     |     tel: +46 (0)31 - 711 17 78     |     info@portengineering.se